Proč být v alianci?

    

Nezávislým lékárnám v alianci nabízíme:

  • Účast v obchodním modelu založeném na partnerství a vzájemné spolupráci při nákupu konkrétních léčivých přípravků, OTC a doplňků zdraví vybraných samotnými nezávislými lékárníky
  • Významně si zlepšit hospodaření lékarny díky exkluzivním nákupním podmínkám u konkrétních vybraných produktů bez nutnosti změny výrobce a distributora
  • Rozsáhlé marketingové aktivity postavené na síle a možnostech alianční sítě
  • Přístup ke zdrojům řízení za účelem optimalizace obchodních výsledků a schopnost využívat výhod plynoucích z členství, přičemž si zachovávat stále svoji nezávislost
  • Snížení nákladů na pracovní kapitál investovaný do skladových zásob
  • Zvýhodněné komerční platební podmínky oproti běžnému obchodně-distribučnímu modelu
  • Zajištění dostatečné a kdykoli dostupné zásoby vybraných produktů
  • Možnost hrát aktivnější roli při vytváření a poskytování veřejné zdravotní péče a zvyšovat tak svoji kupní a vyjednávací sílu
  • Koncept spolupráce je založený na principu aliančního nákupního řetězce a plné a dlouhodobé spokojenosti

 

Pokud vás zajímá více informací, co jsme schopni přinést i vaší lékárně, neváhajte nás kontaktovat  v sekci Kontakty.