Pro provozovatele lékáren

    

CoPharm funguje jako alianční seskupení nezávislých lékáren

Členství v aliančních uskupení neznamená pro nezávislé lékárny žádné změny v jejich majetkových právech ani v právech a povinnostech ve vztazích s ostatními subjekty. CoPharm není spojena s žádným subjektem na distribučním a farmaceutickém trhu.

CoPharm pracuje se svými členy na

 • Správě nákladů
 • Řízení vztahů se zákazníky / pacienty
 • Vyjednávání exkluzivních nákupních podmínek
 • Systému vzdělávání
 • Řízení vnitřních procesů lékárny
 • Řízení prodeje, profitability prodeje a lékárenského marketingu
 • Poskytování lékárenské péče

Koncept spolupráce a jeho výhody pro lékárníky

Koncept spolupráce byl navržen a vyvinut s cílem pokrýt specifické a aktuální potřeby segmentu nezávislých lékáren, mezi které v současné chvíli patří finanční zdraví, udržení suverenity a autonomie v řízení své lékárny a získání dlouhodobé konkurenční výhody, která zajistí zvýšení atraktivity a perspektivnosti lékárny a motivaci jejího personálu.

Na přípravě konceptu se podíleli odborníci z oblasti farmacie, zdravotnictví, financí a práva a každý z nich do konceptu otiskl výjimečnou šíři svých znalostí, unikátní a rozmanité zkušenosti a osobní nasazení a zaujetí ve snaze najít řešení vašich aktuálních potřeb nezávislých lékárníků.

Spolupráce přináší významné a rozmanité výhody

Koncept spolupráce je založený na principu aliančního nákupního řetězce a na plné a dlouhodobé spokojenosti. Díky neustálé snaze společnosti CoPharm o rozšiřování a prohlubování výhod partnerství otevírá koncept spolupráce nezávislým lékárníkům stále nové příležitosti.

Nezávislým lékárnám v alianci umožnujeme:

 • Účast v obchodním modelu založeném na partnerství a vzájemné spolupráci při nákupu konkrétních léčivých přípravků, OTC a doplňků zdraví vybraných samotnými nezávislými lékárníky
 • Významně si zlepšit hospodaření lékarny díky exkluzivním nákupním podmínkám u konkrétních vybraných produktů bez nutnosti změny výrobce a distributora
 • Rozsáhlé marketingové aktivity postavené na síle a možnostech alianční sítě
 • Přístup ke zdrojům řízení za účelem optimalizace obchodních výsledků a schopnost využívat výhod plynoucích z členství, přičemž si zachovávat stále svoji nezávislost
 • Snížení nákladů na pracovní kapitál investovaný do skladových zásob
 • Zvýhodněné komerční platební podmínky oproti běžnému obchodně-distribučnímu modelu
 • Zajištění dostatečné a kdykoli dostupné zásoby vybraných produktů
 • Možnost hrát aktivnější roli při vytváření a poskytování veřejné zdravotní péče a zvyšovat tak svoji kupní a vyjednávací sílu
 • Koncept spolupráce je založený na principu aliančního nákupního řetězce a plné a dlouhodobé spokojenosti

Co rozhodně nepatří mezi pilíře konceptu spolupráce?

 • Naším posláním není měnit vaše chování, výrobce a dodavatele, ale pomáhat a posilovat stav hospodaření a vlastní postavení na trhu
 • Nejsme distributorem. Dodávky vybraných produktů pro vás zajišťuje váš preferovaný dodavatel (distributor)