Lékárenská péče

    

Konkurenční prostředí mezi lékárnami v soutěži o pacienta

CoPharm a.s. přináší svým členům know-how, jak zvýšit svou konkurenceschopnost zaměřením na své zákazníky / pacienty v oblasti hodnotově orientované lékárenské péče.

Pro tyto účely připravuje projekty lékárenské péče a disease managementu, které poskytují jejich zákazníkům / pacientům informace a služby týkající se jednotlivých zdravotních témat a indikací s důrazem na možnosti jejich řešení v lékárnách.

Zvyšuje úroveň zaměstnanců členských lékáren v oblasti pro-pacientské komunikace a poskytování konzultačních služeb. Díky těmto kompetenciácm jsou lékárny vnímány jako odborné a zároveň přátelské prostředí, do kterého se zákazníci rádi vracejí.

Využívají spolupráce zdravotnických odborníků pro podporu projektů lékárenské péče a disease managementu nejen v lékárnách, ale v budoucnu i na klientském portálu společnosti CoPharm.

Spolupráce s výrobci a dodavateli

Partnerství a spolupráce se společností CoPharm umožňuje vynikající a významnou cestu všem výrobcům a dodavatelům, kteří hledají cestu jak posílit svoje postavení na trhu nezávislých veřejných lékáren a chtějí efektivně a eticky spolupracovat s prestižními nezávislými lékárníky z České Republiky.

Naše spolupráce, zcela zásadním způsobem, pomáhá výrobcům a dodavatelům splnit jejich marketingové a obchodní cíle a dosáhnout strategického záměru a plánovaného hospodářského výsledku. Posiluje obchodní partnerství a etickou a oboustranně výhodnou spolupráci.

Co spolupráce nabízí výrobcům a dodavatelům:

  • Rychlý přístup k tradičně rozdělenému trhu lékáren
  • Zvýšení tržního podílu a penetraci na saturovaném trhu
  • Zvýšenou loajalitu svých vlastních zákazníků a získání nových díky silné konkurenční výhodě
  • Cílenější přístup k propagačním aktivitám u vybraných produktů
  • Rychlejší a plný přístup k prodejním a marketingovým informacím